Het positieve effect van werkgeluk

Het thema werkgeluk is hot. En dat is niet zo gek, want sinds de komst van Corona en we daardoor veel thuiswerken vragen we onszelf nog meer af: ben ik gelukkig in mijn functie? De veelal bewezen effecten van werkgeluk dragen bij aan een positief bedrijfsresultaat. Tijd om stil te staan bij de vraag: ervaar of creëer jij werkgeluk?

De impact

Sinds de coronacrisis ontstond er een landelijke stijging in de werkloosheidscijfers. Met nadruk op ontstond, want in augustus van dit jaar is het aantal nieuwe WW-uitkeringen bijna gelijk aan dat van augustus 2019. Samen staan we sterk, dé uitdrukking van dit moment ook hier van toepassing. Zonder werkgevers geen banen, zonder werknemers geen werkgevers. Als je weet dat er een correlatie bestaat tussen gelukkige mensen en succes die twee keer krachtiger is dan succesvolle mensen en geluk, dan wil je toch niet anders dan investeren in de geluksfactoren?

Vinden werkgever en werknemer eenmaal het werkgeluk dan heeft dit impact op de duur van de relatie en op de productiviteit van de werknemer, want dat neemt namelijk toe met 5% . Zo stelt Happiness at Works ook dat er 10% afname in verzuim is bij gelukkige werknemers.

Het groter geheel

Werkgeluk gaat over dieperliggende emoties dan alleen je baan wel leuk vinden. Het gaat om de betekenis van je werk en de verbinding hiermee maken. Het idee hebben dat je met jouw functie binnen de organisatie bijdraagt aan het groter geheel.

Drie belangrijke factoren die invloed hebben op werkgeluk en waar je als werkgever gehoor aan kan geven of als werknemer de verbinding in kan zoeken:

  • Organisatorische factoren: hoe zijn de werkomstandigheden en wat zijn de cultuurwaarden. Welk type persoon past hierin. Hoe is het managementsysteem opgebouwd, is er veel hiërarchie binnen de organisatie of zijn er juist korte lijntjes.
  • Persoonlijke factoren: het ervaren van verschillende positieve emoties zoals veerkracht, geluk, zelfvertrouwen. Daarvoor geldt een goede werk-privé balans. En zo ook gezond en vitaal kunnen zijn.
  • Dagelijkse werkfactoren: jezelf kunnen zijn, zelfstandigheid in de functie. Ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren en de onderlinge relatie op de werkvloer bevorderen.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar geluk en dan met name werkgeluk. Voor iedereen geldt een andere norm.

Het is als werkgever enorm interessant om middelen te vinden en ruimte te creëren waarbij het ervaren van werkgeluk wordt gestimuleerd. Het inventariseren van de behoeften van de werknemers is een belangrijke stap. Want waar leg je de focus? Zo heeft iedere generatie ook anderen behoeften.

Generatie Y (1985) houdt bijvoorbeeld de focus op ‘werk moet altijd leuk zijn, authenticiteit is belangrijk en zelfontplooiing staat centraal.’ En zo heeft generatie Z (2000) alweer een iets andere kijk op de arbeidsrelatie. Voor hen geldt, ‘alles is mogelijk en flexibiliteit neemt de overhand. Leiders moeten luisteren naar hun ideeën en ze willen betrokken zijn bij besluiten. Zij hebben een sterke behoefte om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en te werken.’ Hoe goed matcht de wens van de werknemer bij de organisatorische invulling van het bedrijf?

Creëer als werkgever zoveel mogelijk factoren die belangrijk zijn om werkgeluk na te streven en zoek als werknemer een bedrijf dat aansluit bij jouw visie op werken. De kans is groot dat werkgeluk in een vroeg stadium ontstaat en dit de duur van de arbeidsrelatie bevordert.

Geluksfactoren in ons netwerk

Om een voorzichtige voorspelling te doen welke factor van werkgeluk voor ons netwerk als belangrijkste wordt gezien, hebben we online een poll ingezet.

Zo stelt 46% dat de onderlinge relatie de voornaamste geluksfactor is en stemde 31% voor het kunnen ontwikkelen in je functie. Slechts 15% vindt de bedrijfscultuur van grootste waarde en 8% vindt de betekenis van het werk de belangrijkste factor om werkgeluk te kunnen ervaren.

Modoc stimuleert het ervaren van werkgeluk en gunt iedereen de juiste baan en de juiste plek.

Wil jij ook werkgeluk ervaren, maar ben je vooral nog zoekende in waar je het beste past? Binnenkort komt er een online instagramcursus aan waarbij je werkt aan je personal branding. Weet jij waar jouw talenten liggen en waar je het beste tot je recht komt? Meld je alvast aan per mail (info@modoc.nl) en ontvang meer informatie. Je krijgt als één van de eerste de kans om een early-bird ticket te bestellen.

Voor nu, een werkgelukkige dag gewenst.

Modocvacatures Tholen