Modoc Etten-Leur

Bredaseweg 43
4872 LA Etten-Leur
T 076 – 3036310

Modoc Tholen

Welgelegen 2b
4691 SJ Tholen
T 0166 – 744015

Socials

Gesprekscyclus

Met een moderne gesprekscyclus zet je in op een gelijkwaardig gesprek, waarin de dialoog wordt aangegaan met de werknemer en de leidinggevende. Op regelmatige basis gesprekken voeren met medewerkers zorgt voor aandacht, waardering, betrokkenheid en daardoor een hogere productiviteit.
Gesprekscyclus

Van reactief naar proactief

Door het opzetten van een gesprekscyclus ga je proactief aan de slag met je medewerkers. Op regelmatige basis voer je gesprekken, waardoor je weet wat er speelt. De focus ligt op een gelijkwaardig gesprek voeren waarin ontwikkeling, ideeën, samenwerking, talentmanagement, toekomstplannen en feedback geven centraal staan. In tegenstelling tot functionerings- en beoordelingsgesprekken die vaak achterhaald zijn doordat deze zich enkel richten op inhoud van het werk en het functioneren van de medewerker, is er bij een gesprekscyclus aandacht voor de persoon die tegenover je zit.

Het is maatwerk en vraagt om goed leiderschap van het management. Zowel het coachen als het ondersteunen van de medewerkers komen aan bod in een goed en effectief gesprekscyclus.

Kortom, wil jij een gesprekscyclus opzetten wat past bij de organisatie, dan is het belangrijk om aandacht te hebben voor zowel organisatie, teamleider én medewerker. Vragen hierover? Wij helpen je graag.

Wist je dat organisaties die investeren in een continue dialoog, waarbij de manager en medewerker doorlopend met elkaar in gesprek gaan, de betrokkenheid van de medewerkers met 280% zien toenemen.

Gesprekscyclus

Gesprekscyclus opzetten

Oprechte interesse tonen in medewerkers door middel van het opzetten van een gesprekscyclus is waar wij ons hard voor maken. Met oog voor de wensen van de werkgever én medewerkers maken we een plan van aanpak. We maken een cyclus met daarin vaste onderdelen en sturen aan op vrije ruimte waarin een open gesprek kan ontstaan.

We maken samen met jou als werkgever een blauwdruk voor een effectieve gesprekscyclus. Het integreren van gesprekken met je medewerkers binnen je cultuur en je rol als werkgever is cruciaal om het vertrouwen, de betrokkenheid en de ontwikkeling van je medewerkers te krijgen en te behouden. Altijd met oprechte aandacht en interesse.

Als medewerkers oprechte aandacht en interesse ervaren, zijn zij meer bereid om het beste uit zichzelf te halen. Mensen zullen zich meer openstellen en zo kom je als manager veel beter te weten wat er allemaal speelt binnen je team en de organisatie. Dit kan ook een belangrijke aanjager zijn van innovatie binnen het bedrijf.
Lenneke Kragten HR Adviseur
Lenneke Kragten
Gesprekscyclus
Gesprekscyclus

Wat levert het op?

Een gesprekscyclus biedt niet alleen vertrouwen en waardering van medewerkers, maar gaat nog dieper dan dat. Deze aandacht en interesse voor je mensen verhoogt de betrokkenheid, geeft een stijging in productiviteit en reduceert het vrijwillige vertrek van medewerkers én het ziekteverzuim. Je krijgt er loyale medewerkers voor terug die zich verbonden voelen met de organisatie.

Door de dialoog aan te gaan weet je wat er speelt én zoom je in op de talenten van je medewerkers. Hierdoor ligt de focus op waar iemand goed in is en nog beter in kan worden. Innovatieve ideeën worden gestimuleerd en de stip op de horizon wordt voor iedereen helder.

Maak van je medewerkers je ambassadeurs

Heb jij als doel om meer aandacht en waardering te geven aan je medewerkers? Of wil je samen blijven groeien en ontwikkelen? Wil je weten wat er speelt onder je collega’s? Wil je meer impact maken op de bedrijfsdoelen mét je medewerkers?

Graag gaan we met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. We denken mee en zetten samen een cyclus op die past bij de bedrijfscultuur.

Stephanie de Roo