Modoc Etten-Leur

Bredaseweg 43
4872 LA Etten-Leur
T 076 – 3036310

Modoc Tholen

Welgelegen 2b
4691 SJ Tholen
T 0166 – 744015

Socials

Wat zeggen de politieke partijen over de arbeidsmarkt?

Verkiezingen 22 november 2023
Carlijn Balink

Op woensdag 22 november is het weer zover, de Tweede Kamer verkiezingen. De strijd tussen de diverse partijen is losgebarsten. Met verschillende crisissen zowel nationaal als internationaal is er genoeg om over na te denken. Ook de arbeidsmarkt ligt onder een vergrootglas. Wat zeggen de grootste partijen erover? Zeggen ze er überhaupt iets over? Wij zetten de highlights van de grootste partijen (in de peilingen) kort voor je op een rijtje.

VVD

De VVD legt de focus op de sectoren waar grote tekorten zijn en stimuleert iedereen om bij te dragen aan de samenleving. Er zijn hervormingen nodig op de markt, waarbij de VVD de middengroep van de samenleving meer podium wil geven.

 • Er zijn extra belastingkortingen en kinderopvangtoeslag nodig voor werkenden in de middengroep, zodat zij niet gestraft worden als ze meer willen werken of een salarisverhoging ontvangen.
 • Ze geven iedereen de keuzevrijheid tussen een vast dienstverband en het ondernemerschap door een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden waar iedereen terecht kan.
 • Wederkerigheid waarbij iedereen die naar vermogen bijdraagt aan de Nederlandse samenleving wordt beloond, en mensen die minder bijdragen, ook minder een beroep kunnen doen op de samenleving.
 • Ze willen een betere toegankelijkheid voor senioren op de arbeidsmarkt, zodat dit arbeidspotentieel kan helpen de personeelstekorten terug te dringen.
 • Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij opleidingen die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan.

 

PvdA-GL

De kloof tussen arm en rijk moet kleiner volgens PvdA-GL. Ze bouwen aan een stevig vangnet, zodat niemand in armoede hoeft op te groeien. Hier hebben ze een aantal pijlers voor:

 • Minimumloon wordt verhoogd, waardoor ook de AOW en uitkeringen stijgen.
 • Iedereen zeker van werk door middel van een werkmigratiefonds. Iedereen die wíl werken, kán werken.
 • Werknemers worden beter beschermd door het stimuleren voor goed werkgeverschap, het afschaffen van onzekere contracten en het beschermen van zzp’ers en uitzendkrachten.
 • Investeren in de publieke sector door hen beter te belonen en meer zeggenschap te geven.
 • Meer overhouden aan salaris door werk minder zwaar te belasten en juist meer te vragen aan vermogenden.

 

D66

D66 geeft aan in te willen zetten op het vergroten van de productiviteit op de arbeidsmarkt en het moeten kiezen in welke sectoren we extra inzetten op het aantrekken van personeel. Het gaat niet alleen om meer mensen en meer uren. Een aantal punten die ze hier voor in willen zetten:

 • Een landelijke krapteaanpak met o.a. het aantrekkelijk maken van opleidingen en het verbeteren van secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Te beginnen bij de sectoren onderwijs, zorg en techniek.
 • Verlagen van belasting voor lage- en middeninkomens om ervoor te zorgen dat werken altijd loont.
 • Werknemers die meer dan drie dagen per week werken, gaan minder belasting betalen door het invoeren van een nieuw ‘urenvoordeel’. Daardoor gaat werken meer lonen.
 • Mensen die meer uren willen werken, krijgen daar meer regie over door middel van het nieuw op te richten arbeidscommissie. Hier kunnen ze terecht met hun afwijzing tot meer uren werken.
 • Om jonge ouders te laten werken, wordt de bijna-gratis kinderopvang een belangrijke stap.

 

PVV

Bij de PVV zijn ze kort, maar krachtig betreft de arbeidsmarkt. Met een aantal pijlers willen ze ervoor zorgen dat de regels simpel zijn en het vooral nationaal geregeld wordt:

 • Verhogen wettelijk minimumloon.
 • Geen onnodige extra regels en verplichtingen voor zzp’ers: betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.
 • Geen EU-bemoeienis met Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
 • Sociaal en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking beschermen.
 • Stop toestroom arbeidsmigranten: invoering tewerkstellingsvergunningen.
 • Verlagen AOW-leeftijd naar 65 jaar.

 

BBB

BBB wil vooral gelijkheid creëren op de arbeidsmarkt. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen (loonkloof), gelijkheid tussen vaste dienstverbanden en ZZP’ers en gelijkheid voor asielzoekers, studenten en buitenlandse werknemers.

 • Afschaffen huidige toeslagenstelsel en deze vervangen.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering moet beschikbaar zijn voor iedere werkende inwoner in Nederland.
 • Zo snel mogelijk een stelsel voor kinderopvang invoeren, met een beperkte eigen bijdrage.
 • Het tarief van ZZP’ers werkzaam in het publieke domein wordt gemaximeerd ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst inclusief een reële opslag.
 • Kansrijke asielzoekers die nog geen verblijfstatus hebben, moeten betaald kunnen werken of stage kunnen lopen.
 • De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door minder flexwerkers en ZZP’ers in te huren en meer mensen een vast contract te bieden.

 

NSC

NSC streeft naar een economie en arbeidsmarkt waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. De tweedeling tussen goed verzekerde mensen met een arbeidscontract en een schil van onderverzekerde flexkrachten zonder perspectief moet weg. Een aantal punten die ze hierbij benoemen:

 • Uitzendarbeid is voorbehouden voor ‘piek en ziek’ en zelfstandigen krijgen duidelijkheid over kaders waarbinnen zij kunnen ondernemen.
 • Fiscale en sociale behandeling tussen werknemers, uitzendkrachten en ZZP’ers wordt gelijkgetrokken.
 • Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het op peil houden van kennis en vakmanschap en voor ‘van werk naar werk’-trajecten bij ontslag.
 • Ze pleiten ervoor om ‘leerpaden’ te ontwikkelen voor de top 10-functies met een groot personeelstekort.
 • Mogelijkheden vergroten voor asielzoekers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan het werk te gaan.
 • Het moet aantrekkelijker worden voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen en administratieve lasten voor mkb’ers willen ze verminderen.

 

Let op: we hebben punten uit de verkiezingsprogramma’s gehaald gericht op de arbeidsmarkt. Dit zijn niet alle punten die elke partij benoemd over dit onderwerp. Ook hebben we niet alle partijen behandeld, maar de grootste in de peilingen eruit gepakt. Wil je meer weten over de partijen en de arbeidsmarkt? Dan raden we aan zelf de partijprogramma’s door te lezen.