Modoc Etten-Leur

Bredaseweg 43
4872 LA Etten-Leur
T 076 – 3036310

Modoc Tholen

Welgelegen 2b
4691 SJ Tholen
T 0166 – 744015

Socials

Drie redenen waarom de moderne gesprekscyclus essentieel is

Carlijn Balink

In de huidige arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang om te investeren in medewerkers. De traditionele jaarlijkse beoordelingsgesprekken zijn niet meer van nu. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn vaak achterhaald, doordat deze zich enkel richten op inhoud van het werk en het functioneren van de medewerker.

Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor een moderne gesprekscyclus. Bij de moderne gesprekscyclus is er aandacht voor de persoon die tegenover je zit. De focus ligt op het voeren van een gelijkwaardig gesprek waarin ontwikkeling, ideeën, samenwerking, talentmanagement, toekomstplannen en feedback geven centraal staan. Maar waarom is deze moderne aanpak zo essentieel? Wij geven drie redenen.

  1. Persoonlijke groei en eigenaarschap

In de moderne gesprekscyclus wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke groei. Medewerkers worden aangemoedigd om de regie te nemen over hun professionele ontwikkeling. Door regelmatige feedbackmomenten en ontwikkelingsgesprekken worden werknemers gestimuleerd om hun potentieel optimaal te benutten. Dit leidt niet alleen tot meer betrokken en tevreden medewerkers, maar ook tot een grotere mate van eigenaarschap. Ze voelen zich meer betrokken bij hun werk en de organisatie(doelstellingen).

Wist je dat organisaties die investeren in een continue dialoog, waarbij de manager en medewerker doorlopend met elkaar in gesprek gaan, de betrokkenheid van de medewerkers met 280% zien toenemen.

  1. Behoud is het nieuwe recruitment

In een tijd waarin de war for talent in volle gang is, is het behouden van talent net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan het aantrekken ervan. Medewerkers zijn sneller geneigd een organisatie te verlaten wanneer zij zich niet gewaardeerd voelen of wanneer zij weinig tot geen groeimogelijkheden zien. Dit wil je voor zijn!

De moderne gesprekscyclus draagt bij aan de betrokkenheid van de medewerkers. Er wordt regelmatig aandacht gegeven aan behoeften en ambities van de medewerker. Dit leidt tot een lager verloop en dus bespaart het ook kosten voor het werven van nieuw talent.

 

  1. De snel veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Technologische ontwikkelingen, veranderende klantbehoeften en verschillende generaties op de werkvloer zorgen ervoor dat organisaties zich constant moeten aanpassen. Ook de medewerkers moeten hierin flexibel zijn om mee te gaan in de nieuwste ontwikkelingen.

Een moderne gesprekscyclus speelt hierop in door niet alleen te focussen op de huidige prestaties van de medewerker, maar ook op toekomstige potentie en ontwikkelbehoeften. En werkgevers leren door middel van het voeren van gesprekken op regelmatige basis veel van verschillende generaties. Hierdoor kun je op tijd inspelen op wisselende behoeftes.

 

Wees Koning(in) Aandacht

De moderne gesprekscyclus is een krachtig instrument voor organisaties. Je speelt hiermee in op de uitdagingen van de arbeidsmarkt en legt de focus op de medewerkers. Wij vatten dit graag samen met het woord ‘aandacht’. Want door aandacht te geven aan je mensen, ben je in staat om zowel op korte als lange termijn succesvol te zijn als werkgever.

Gesprekscyclus inzetten bij jouw organisatie

 

Wij maken ons hard voor het tonen van oprechte interesse in medewerkers door middel van het opzetten van de moderne gesprekscyclus. Benieuwd hoe we jouw organisatie hierbij verder kunnen helpen?

 

 

Stephanie de Roo