Modoc Etten-Leur

Bredaseweg 43
4872 LA Etten-Leur
T 076 – 3036310

Modoc Tholen

Welgelegen 2b
4691 SJ Tholen
T 0166 – 744015

Socials

De onderschatte waarde van HR in het strategisch beleid

In de snel veranderende arbeidsmarkt van tegenwoordig staat het behoud van personeel centraal bij het bepalen van organisatiesucces. Toch blijft er één kloof bestaan die de potentiële groei van veel bedrijven kan belemmeren: de kloof tussen HR en de directie. Het wordt steeds duidelijker dat het betrekken van HR in de strategische plannen belangrijk is voor de blijvende groei van een organisatie. In 2023 wordt HR nog steeds niet altijd volledig meegenomen in deze plannen. Ga daarom goed van start in 2024!

Traditioneel werd HR voornamelijk gezien als een afdeling die zich bezighoudt met personeelsadministratie. In de afgelopen jaren heeft HR echter een verandering doorgemaakt en is het getransformeerd tot een strategische partner binnen organisaties. Moderne HR-afdelingen hebben nu ook de verantwoordelijkheid om talentmanagement, leiderschapsontwikkeling, cultuurvorming en effectiviteit te bevorderen. Toch zien we dat de kracht van HR nog te weinig wordt ingezet.e

 

Waarom HR in het strategisch beleid?

Bij het inrichten van de doelstellingen en bedrijfsstrategieën is het belangrijk om rekening te houden met de mensen die er werken, zodat het beleid op lange termijn succesvol blijft.

HR bezit kennis van de medewerkers, hun vaardigheden, motivaties en behoeften en is daarom een van de belangrijkste posities in een organisatie. Het zijn immers de medewerkers, je menselijke kapitaal, die het succes van een organisatie bepalen.

De waarde die HR onder andere meeneemt op strategisch niveau:

  • Toepassen van talentgerichte aanpak. Inzichten in de aanwezige competenties van medewerkers en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden;
  • Pionieren: HR blijft pionieren voor talenten op de markt om op tijd in contact te komen met eventuele nieuwe medewerkers. Dit om te voorkomen dat er gehandeld wordt vanuit een pijnpunt;
  • Creëren van een positieve werkomgeving en cultuur. Een gezonde cultuur bevordert medewerkersbetrokkenheid, wat op zijn beurt de productiviteit en het behoud van talent verbetert;
  • Verandering en groei. HR heeft expertise in verandermanagement waarbij ze rekening houden met de impact op medewerkers;
  • Data-gedreven inzichten. Moderne HR-afdelingen maken gebruik van verschillende analysemethoden om inzichten te verkrijgen in werknemersgedrag en arbeidsmarktcommunicatie. Deze gegevens kunnen waardevolle input leveren voor strategische besluitvorming.

Wist je dat…

…63% van de CEO’s de waarde ziet van HR als een strategische partner, terwijl 50% zegt dat hun HR-team momenteel niet erg betrokken is bij de bedrijfsstrategie.

Tijd voor verandering

Het is tijd om de kloof te overbruggen en de samenwerking te vergroten, maar hoe doe je dat? Het begint met het erkennen van HR als een strategische partner en het integreren van hun perspectief in het besluitvormingsproces. Regelmatige communicatie, overleg en het delen van informatie tussen HR en de directie zijn belangrijk om wederzijds begrip op te bouwen.

We zien vaak nog te weinig kennis en begrip óf er is helemaal geen HR afdeling beschikbaar. Om dit wel te behalen zal er een cultuur met duidelijke rolverdelingen, gezamenlijke doelstellingen en betrokkenheid moeten zijn. Een nieuw strategisch beleid begint nu.

Hoe integreer je HR strategisch binnen jouw organisatie?

Onze adviseurs zijn het verlengstuk van HR binnen een organisatie of zelfs dé HR partner bij het ontbreken hiervan. We brengen de huidige cultuur en processen in kaart en zetten samen de verbetering in. Vanuit kennis en ervaring zien we het effect in de praktijk wanneer er onderling meer wordt stilgestaan bij de kracht van HR.

 

Neem contact met ons op.

 

 

Stephanie de Roo