Wie je bent, dat is talent!

Linda van Wensen is samen met haar moeder, Marja de Heer, oprichtster van het familiebedrijf Modoc. In onze rubriek ‘werkgevers aan het woord’ legt Linda uit waarom Modoc dé Carrièremaker is van West-Brabant en Zeeland, al negen jaar lang. Met haar visie op talentontwikkeling en het onderscheidend vermogen van Modoc, zorgt zij met haar teams er dagelijks voor dat werknemers passie en energie ervaren in hun baan! Zij legt je graag uit waar haar focus voor Modoc binnen de arbeidsbemiddeling ligt:

De arbeidsmarkt is krap en talent lijkt schaars. De vraag naar medewerkers is groter dan het aanbod. Sommige skills zijn momenteel enorm in trek, waardoor het onderscheid tussen daadwerkelijk aanwezige skills moeilijk te onderscheiden is van de trend die wordt gevolgd.

Hoe gaan wij met talent om? Hoe halen wij talent binnen? En wat definieert talent eigenlijk, ben je een talent of heb je een talent?

Wat talent is, hangt sterk samen met de context en betekent voor iedere organisatie iets anders. De gemene deler is wel dat bij het woord ‘talent’ vaak wordt gedacht aan de lucky few die in een talentprogramma zitten omdat ze talentvoller zouden zijn dan hun collega’s. Er hangt een zweem van jeugdigheid om het woord heen. Wij willen dit beeld gezamenlijk veranderen om zo ook de aankomende vergrijzing op te kunnen vangen. Plus; wij vinden het zó leuk om ons op talentontwikkeling te focussen.

Voor Modoc is talent het naar boven halen van kwaliteiten van personen zodat ze van toegevoegde waarde zijn op de plek waar ze zitten. Kortom, het bekende “de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment”. Wij zien bij Modoc dagelijks nog heel veel onbenut potentieel. Over het algemeen vind je waar je goed in bent leuk om te doen en andersom. De truc is om te kijken wat er nog meer in zit wat minder voor de hand ligt. Misschien doe je thuis zonder moeite de financiën, maar zet je dat niet op je werk in.

Voorheen werd er sterk competentiegericht getraind om de juiste skills binnen de organisatie te verkrijgen, nu zie je dat de mensen zelf veel meer centraal worden gesteld en er meer wordt gefocust op waar ze goed in kunnen worden en waar ze zichzelf in willen ontwikkelen. Dus ‘wat past bij de persoon’ en niet ‘wat vraagt de functie of het bedrijf van een ieder’. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de basis wel echt op orde is; vaardigheden die absoluut nodig zijn om op basisniveau je functie uit te oefenen (denk aan het kunnen omgaan met Excel of de Duitse taal spreken) zijn onontbeerlijk.

Laten wij nou net graag op zoek gaan naar waar ieders talent maximaal wordt aangevuld. Als dat ontstaat ervaart de kandidaat passie en energie in zijn/haar vak . En dan gaan mensen het beste van zichzelf laten zien!

Het zit in je DNA

Bij Modoc staan maatwerk en ondernemerschap centraal bij talentontwikkeling. Voorop staat dat medewerkers zelf aan het stuur staan. We zien onze medewerkers op het gebied van talentmanagement als ondernemers en vinden het belangrijk dat zij zich daarin ondernemend opstellen. Wij zijn een familiebedrijf en ondernemen zit in ons DNA van de cultuur en van Marja (mijn moeder) en mij.

Een mooi voorbeeld is hierin de ontwikkeling die Marleen, nu vestigingsmanager van Modoc Etten-Leur, heeft laten zien. Een kleine vijf jaar geleden nog als sollicitant voor de rol van intercedent waarbij ze haar commercieel talent nog niet zag. Wij zagen dit gelukkig wel en zo hebben we samen carrière gemaakt. Of neem het initiatief van onze collega’s om een workshop en coaching programma zelfstandig op te zetten en invulling aan te geven. Zij hebben zich ontwikkeld tot echte professionals. En allemaal omdat het talent van de medewerker is benut en op de juiste plek en op het juiste moment aanwezig is.

Het zou de missie van zowel de werkgever als werknemer moeten zijn: niet alleen je beste beentje voortzetten, maar ook weten wat je beste been is. En dat vervolgens ontwikkelen zodat er passie en energie ontstaat!