Waarom kies je voor Modoc?

Als je voor ons kiest, heeft dat een reden.
Als familiebedrijf zijn we persoonlijk, hechten we waarde aan transparantie en bouwen we aan een relatie. Op basis van kennis en kunde en het koppelen van de juiste data aan jouw behoeften bieden we kwaliteit. We kennen de snel veranderende arbeidsmarkt waardoor we snel inspelen op datgene wat aandacht nodig heeft. Een belangrijk onderdeel in het werkgeverschap is oog hebben voor persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van talentmanagement.

Sluit onze visie aan op jouw wensen? Onze kernwaarden kenmerken hoe wij invulling geven aan onze dienstverleningen en manier van werken. We denken graag mee met de werkgever en kandidaat. Onze adviezen en visies delen we gevraagd en ongevraagd. Voorafgaand ons eerste, tweede of misschien wel derde gesprek zorgen we ervoor dat je voorbereid bent en we doelgericht werken naar het gewenste resultaat.

Modoc is een échte recruitmentpartner

Modoc als recruitmentpartner waar je op kan bouwen. Werkgevers zien ons als sparringpartner als het gaat om HR. We denken in kansen en oplossingen. We zetten vooral in op talentmanagement en talentontwikkeling en doen datgene waar wij zelf ook gelukkig van worden: ambities in de werkende doelgroep naar boven halen en verbinden aan de juiste werkgever. We inspireren werkgevers om een ​​goed werkgeversmerk neer te zetten en zo effectief mogelijk bedrijfsresultaten te behalen. De samenwerkingen die we aangaan zijn met bedrijven die goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebben staan. We bieden onze kandidaten in de vorm van een jaarcontract of direct dienstverband vastigheid. Daarnaast streven we áltijd naar het ervaren van werkgeluk van de professionals. Dat maakt dat de ambitieuze kandidaten voor ons kiezen. 

Door onze persoonlijke aanpak, een duidelijke boodschap en het verzamelen van gegevens leren we elkaar kennen en spelen we in op de wensen en behoeften. We zijn je graag een stapje voor zodat we je verrassen en ontzorgen.

Goed werkgeverschap:

We zijn er van overtuigd dat een goede werkgeverschap bijdraagt ​​aan meer betrokkenheid van werknemers en betere prestaties van de organisatie. Het draagt ​​bij aan de ambitie van de werkgever én werknemer. Wij maken op basis van een persoonlijke relatie de match.We denken verder dan het cv of vacaturetekst en hechten we veel waarde aan het type mens en cultuur waarin iemand zich het beste ontwikkelt.

We hebben een sterk netwerk in de regio West-Brabant en Zeeland. We zijn op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en maken gebruik van het denken in kansen. Wij leveren maatwerk voor de werkgevers in ons netwerk en delen onze visie en advies met hen. We gaan écht met elkaar in gesprek en hebben ieders vertrouwen om met de beste resultaten te komen.

Contactpersonen